“Першочергове завдання – згур­тувати міських обранців навколо спільної мети”, – секретар міськради Сьомак

Новообраний секретар Міської Ради Наталія Сьомак – людина у керів­ництві законодавчого органу не нова. П’ять років вона працю­вала у складі виконав­чого комітету. На займаній посаді перебуває впер­ше. Якими принципами керуватиметься у сво­їй роботі і на чому ро­битиме головний ак­цент, Сьомак розповіла у своєму коментарі місцевому тижневику “Златокрай”.

За словами посадовця, часу на “розкачку” нині не­має. У суть справ вникає в ході самого процесу, бо щодня проходять зустрі­чі з людьми, які чекають конкретного вирішення проблем.

Обрано новий депутатський корпус, у складі якого – нові об­личчя. Але тішить те, що з багатьма я знайома особисто, знаю потенці­ал майже кожного, – розповіла Сьомак. – Тому першочерговим своїм завданням вважаю згур­тування міських обранців навколо спільної мети.

На думку секретаря міськради, люди різних партій і по­літичних уподобань по­винні працювати як єди­ний злагоджений меха­нізм. Згадала в цьому контексті і зустрічі з го­ловами кварталів та закріпленими де­путатами, котрі активно проходять цими днями які за цими

– Приємно усвідомлювати, що більшість народних обранців – люди амбітні. Вони, знаючи проблеми свого мік­рорайону, з бажанням взялися до роботи з пер­ших днів, – зазначила Наталія Сьомак. – Більше того, вони не просто озвучу­ють існуючі проблеми, а й пропонують шляхи їх по­долання, не забувши і про особисту допомогу.

Для прикладу посадовець привела Сергія Мозгового, Віктора Душ­ку та Тетяну Орленко. Во­ни, згідно вражень секретаря, просто переповнені ідеями.

– З такими людь­ми мені по дорозі. Див­лячись на їхній запал, і самій хочеться працювати ефективно, з повною віддачею. Я – оптиміст по життю, і до тих, хто невдоволено “бухтить”, не прислухаюся, – зізналася посадовець. – Такі притя­гують до себе негатив, вони не здатні щось змі­нити, тільки гальмують процес.

Резюмувала ж Сьомак діалог думкою про те, що позитивно на­лаштовані особистості, з чітко вираженою власною життєвою позицією, здат­ні зробити наше буття кращим. Вони крутять колесо життя. Тому разом з ними прагнутиме виправдати довіру місцевих виборців.