Що таке технічний переклад?

Загалом, технічний переклад – це переклад матеріалів, що стосуються науково-технічної тематики з використанням спеціалізованої термінології, що стосується наукової чи технічної галузі. Або, кажучи іншими словами, технічний переклад – це переклад, який вимагає використання технічного перекладача, який добре розуміє предмет та знання спеціалізованих термінів цієї галузі як у вихідних, так і на цільових мовах.

Типи матеріалів, які можуть бути кваліфіковані як технічний переклад, різноманітні. З однієї сторони – статті наукових, медичних, інженерних та технічних журналів. Зазвичай, для цього потрібні люди, які мають вищу освіту у відповідній галузі, а також хороші навички перекладу. З іншого боку, це специфікація продукту для комп’ютера, яка, можливо, не потребує високого рівня знань науки про інформаційні технології, але вимагає хороших робочих знань із загальної термінології, що використовується в даній галузі.

Важливо зрозуміти з точки зору клієнта перекладу, що технічний переклад коштуватиме дорожче, ніж загальний діловий переклад, і може зайняти більше часу. Додаткові витрати та час залежать від рівня наукових або технічних знань, необхідних для проекту, кількості спеціалізованих перекладачів, які доступні володіючи необхідною мовою, та попиту на цих перекладачів. Наприклад, нещодавно до бюро перекладів Glebov декілька разів зверталися з проханням щодо перекладу медичних статей з японської на англійську. Порівняно високий попит на технічні переклади в цій мовній парі, а також відносно невелика кількість кваліфікованих перекладачів, робить цей запит дорогим порівняно з іншими

Тут варто згадати ще декілька інших спеціальностей.

Технічний переклад: патенти

Деякі перекладачі зосереджуються на патентному перекладі, що передбачає не лише експертизу предметів, але й мистецтво написання патентів, яке регулюється юридичними та практичними вимогами. Позаштатний патентний перекладач описав одну з особливих вимог патентного перекладу: “.. він часто прагне розробити формулювання дуже широкої заявки, що охоплює всі основи для всіх можливих подальших застосувань нового методу, техніки, гаджета чи гізмо, розкриваючи якомога менше реальної, нової інформації, оскільки таке розкриття інформації, звісно, має тенденцію до звуження обсягу претензій на патент ».

Можна зрозуміти, чому для перекладу цих документів потрібно трохи творчості, а також відповідні науково-технічні знання.

Технічний переклад: посібники користувача

Ця категорія, яка включає також такі речі, як онлайн-справка, – це те, про що думають багато людей, думаючи про технічний переклад. Це, мабуть, тому, що ці матеріали – це особливість людей, яких ми називаємо «технічними письменниками». Переклад посібників користувача вимагає спеціалізованих знань та підходу в перекладачі, але вони відрізняються від інших видів технічного перекладу двома основними способами.

У статті ATA Chronicle за офіційне видання Американської асоціації перекладачів, випуск який був опублікований в липені 2013 року стверджується, що технічні посібники повинні мати абсолютно об’єктивний тон без “жодних ознак автора чи сліду суб’єктивності”. “Технічні тексти, – констатує вона, – мають на меті передати інформацію цілком об’єктивно, щоб допомогти читачеві виконати заздалегідь задане завдання”.

Хоча багато науково-технічних матеріалів прагнуть до тональності загальної об’єктивності, це ніколи насправді не відповідає дійсності у статтях журналів і, як стверджує той самий позаштатний перекладач, цитований вище, у патентах. І вони, звичайно, не спрямовані просто на окреслення конкретних завдань. Суха, прямолінійна і, як правило, спрощена мова посібників користувача і властива цьому типу документів.

Вимоги прямої мови та простоти роблять посібники користувача хорошими перспективами для використання машинного чи автоматизованого перекладу в поєднанні з післяредагуванням. Виробники та технологічні фірми, які мають надавати різноманітні відповідні посібники з частими оновленнями, можуть особливо скористатися цією технологією. Принаймні, обслуговування пам’яті перекладу (ПП) повинно пришвидшити та зменшити витрати на створення різних версій посібника на даній мові.

Технічний переклад: рядки програмного забезпечення

Поки що ми говорили про переклад, зміст якого є високо технічним. Інша форма технічного перекладу пов’язана з перекладом та локалізацією програмних рядків для користувацьких інтерфейсів. Хоча інтерфейс користувача може здаватися простою мовою, перекладачеві необхідно знати, як обробляти рядки, які інтерпретуються програмою. Вони також повинні знати термінологію та очікування, необхідні рядкам програмного забезпечення іншою мовою. Для локалізації програмного забезпечення, додатків та програм електронного навчання потрібна певна кількість технічних знань.