Повірка газових лічильників, сміттєві баки, освітлення парку Шевченка: нарада комунальників від 6 вересня

Чергова нарада керівників комунальних служб міста, що звично про­ходить під очільництвом першого заступника міського голови Олега Мас­ла, цієї середи розпочалася не за усталеним графіком. Задовго до її початку кабінет посадовця відвідали активні мешканці двоповерхівки №6 з вулиці Євгена Півня (екс-Лепсе).

Причина – забита кана­лізаційна система у будин­ку. І хоча внутрішньобудинкову мережу прочисти­ли спеціалісти ПрАТ “Ян­тарь”, а зовнішню части­ну, що підведена до бу­динку, КП “Міськводоканал” – проблема залиша­ється, бо стоки затоплю­ють підвал. Головуючий порадив відвідувачам дбайливо ставитися до майна, співвласниками якого вони є, а керівникам обслуговуючих організацій працювати в тандемі. По­дібні ситуації у багатопо­верхівках відбуваються че­рез замулення колодязів після підтоплення системи внаслідок неповноцінного функціонування самоплинного колектора.

Далі керівники виробили алгоритм дій з обслугову­вання багатоповерхівок, коли заявки з проблем во­допостачання чи водовідведення надходять на “га­рячу лінію” міського голо­ви. Така ситуація склалася напередодні на Запорізь­кій, 5. Мешканці однієї з квартир, де забився фільтр води, дезінформували чергового, запевнивши, що постачання позбавле­ні мешканці всього повер­ху. Терміново була викли­кана бригада ПрАТ “Янтарь”, яка знайшла причи­ну і ліквідувала її. Хоча це й не була аварійна ситуа­ція, затоплення тощо. Тож у таких випадках реакція керівництва на дзвінки бу­де лише тоді, якщо вони надходитимуть від старшо­го по будинку. Так ця ро­бота налагоджена із голо­вами квартальних коміте­тів. Лише після їхнього ін­формування служби вжи­вають необхідних заходів.

Значну частину зібрання зайняли дебати щодо по­точного техобслуговуван­ня внутрішньобудинкових мереж газопостачання. Згідно з умовами укладе­них договорів технічний огляд обігрівальних при­ладів перед опалюваль­ним сезоном повинні проводити слюсарі ПАТ “Черкасигаз”. Ця процедура здійснюється безкоштов­но, оскільки послуга зак­ладена в тариф. Але струк­тура, що здійснює газо­постачання споживачам, підготувала нові угоди, у яких передбачена оплата за ПТО. До того ж, у доку­менті не вказана калькуля­ція за кожен вид роботи. У зв’язку з цими незрозумілими нововведеннями УЖКГ готуватиме звернен­ня до Антимонопольного комітету з проханням роз’­яснити ситуацію.

Директор ТОВ “380 В” Владислав Восколович доповів про розпочаті ро­боти з відновлення та встановлення додаткового освітлення у парку культури і відпочин­ку ім. Шев­ченка, де проходитиме Фестиваль чорнобривців та конкурс патріотичної пісні.

Олег Масло обговорив з керівником ПрАТ “Золото ношарембуд” Володими­ром Клімовим можливість встановлення “лежачих” поліцейських у районі школи №6 та СШІТ №2. Також була приділена ува­га зливовій системі на вул. Благовіщенська.

На зібранні обговорював­ся механізм встановлення великогабаритних баків на кварталах міста. Пілотним мікрорайоном обрано квартал №2, де з обран­ням голови кварткому Те­тяни Гуриної жителі акти­візувалися і прагнуть зраз­кового благоустрою на своїх вулицях та у госпо­дах.

Алла Капля,
тижневик “Златокрай”

Читайте також: