Оприлюднено Концепцію Індустріального парку “Золотоноша” [ДОКУМЕНТ]

Міська рада оприлюднила концепцію майбутнього Індустріального парку, затверджену її рішенням на попередній сесії, що відбулася 24 квітня. Як зазначають автори, відповідно до місії, визначеної Стратегією розвитку міста до 2020 року, міська влада міста бачить Золотоношу, як місто з розвиненою економікою, високим рівнем життя, екологічно чисте, безпечне, привабливе для інвесторів та молоді. Отже, важливим практичним інструментом її реалізації має стати розвиток відповідної інфраструктури міста та його промислового потенціалу.

Одним з найбільш результативних підходів у досягненні цієї мети називають створення та розвиток індустріальних парків як своєрідних „офісів для бізнесу“, що дозволить не тільки збільшувати надходження до бюджетів різних рівнів, а й вирішувати соціально-економічні проблеми шляхом створення нових робочих місць та забезпечення зростання рівня зайнятості населення.

Документ представляє собою Концепцію створення та розвитку індустріального парку в Золотоноші та є основним в процесі прийняття рішень і формування необхідної документації під час взаємодії між ініціатором створення парку, керуючою компанією та учасниками проекту.

В основу Концепції також покладено результати аналітичних досліджень та розрахунки, проведені за оприлюдненими статистичними даними, прогнозні показники та нормативні документи, як-то будівельні норми та правила, нормативи проектування промислових підприємств, технічна документація постачальників ключових ресурсів.
Також розробники відзначають, що створення та розвиток Індустріального парку “Золотоноша” дозволить вирішити актуальні для міста питання та забезпечити високий рівень сталого розвитку не лише локально, але і в масштабах регіону.