Олександр Городинець » Чи потрібна Золотоноші муніципальна поліція?

Основну роль в охороні громадського порядку в Україні відіграє поліція, що організаційно входить до складу Міністерства внутрішніх справ. Належність поліції до системи державних органів виконавчої влади суттєво обмежує участь місцевого самоврядування в забезпечені громадської безпеки на території відповідних громад. Натомість масштаби та динаміка реєстрованих адміністративних правопорушень свідчать про тенденцію їх подальшого зростання.

Поліція зіткнулася з проблемою падіння ефективності діяльності, застарілими методами підходу до організації роботи в умовах дефіциту бюджетного фінансування та існування невиправданої системи централізованого управління. На цьому тлі постає потреба в недержавних суб’єктах правоохоронної діяльності, функція яких могла б відповідати очікуванням населення конкретного населеного пункту. Процес муніципалізації поліції є проявом своєрідного компромісу між загальнодержавними інтересами та інтересами окремих територіальних громад у забезпечені громадського порядку на місцевому рівні.

Беручи до уваги досвід західноєвропейських країн та імплементуючи законодавство, яке сприяє децентралізації в Україні, громадська безпека нашої держави має всі шанси вийти на інший рівень. Органи місцевого самоврядування багатьох населених пунктів України почали створювати структурні підрозділи, які покликані забезпечувати не тільки громадську безпеку, а й контролювати норми благоустрою, проводити просвітницьку діяльність, забезпечувати охорону громадського порядку при проведені масових заходів, здійснювати охорону об’єктів комунальної власності.

Отже, чи необхідна Золотоноші муніципальна поліція? Враховуючи адміністративну реформу, яка наближається, погіршення криміногенної ситуації, слабку превентивну діяльність Міністерства внутрішніх справ, яка б мала запобігати вчиненню злочинів, в тому числі кримінального характеру, необхідність такого органу, як муніципальна поліція, виходить на один щабель з якісним медичним забезпеченням населення.

За яким принципом має працювати «муніципальна поліція», які функції вона повинна виконувати? Чи не буде муніципальна поліція дублювати функції поліції традиційної? З такими питаннями зіштовхувалися органи місцевого самоврядування міст, які вже мають муніципальну поліцію, при її створені.

Розглянемо кожне питання окремо, адже вони потребують глибокого вивчення та аналізу, насамперед в юридичному аспекті. Принцип, за яким повинна працювати муніципальна поліція, на жаль, до теперішнього часу не визначений окремим регуляторним актом, в якому були б описані всі моменти та регламентована діяльність такого підрозділу органу місцевого самоврядування. Тож як, виходячи із необхідності сьогодення та законодавчої колізії, створити муніципальну поліцію в рамках чинного законодавства? Насамперед, необхідно брати досвід міст, де муніципальна поліція існує вже декілька років і успішно виконує покладені на неї функції.

Однією із доцільних правових підстав формування муніципальної поліції є створення комунального підприємства Золотоніської міської ради, яке в своїй діяльності буде керуватися Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охоронну діяльність», «Про благоустрій населених пунктів» та іншими.

Чому комунальне підприємство, а не структурний підрозділ виконавчого комітету міської ради? Комунальне підприємство, яке буде уповноважене органом місцевого самоврядування на здійснення контролю та перевірок у сфері благоустрою, здійснюватиме заходи з охорони громадського порядку в місті. Таке підприємство буде здійснювати охоронну та матиме можливість провадити підприємницьку діяльність в межах статуту та чинного законодавства, а, отже, отримувати левову частку доходів. З них, відповідно, і матиме можливість утримуватись.

Які ж функції покласти на таке підприємство? Насамперед – це здійснення контролю за станом благоустрою міста, забезпечення чистоти та порядку, охорони зелених насаджень, водойм, земельних ресурсів, здійснення контролю у місцях відпочинку громадян, контролю за дотриманням тиші у громадських місцях. Також можливі й другорядні функції, які будуть здійснюватися на договірних засадах (здійснення діяльності з охорони майна тощо).

Поліція та муніципальна поліція – хто і які функції буде виконувати та чи не будуть вони дублюватися? Напевно найбільш цікаве питання, яке викликає чимало дискусій. Звичайно, муніципальна поліція, відмінно від національної поліції, здійснюватиме свою діяльність в обмеженому юридичному аспекті і матиме незначні повноваження, передбачені чинним Кодексом України про адміністративні правопорушення. Але ці обмежені і незначні повноваження доволі важливі для територіальної громади міста, адже вони покликані створювати комфорті та безпечні умови для жителів та гостей міста.

Звісно, все сказане не слід сприймати як догму права, адже істина народжується в розмові і вирішувати таке соціально важливе питання потрібно в діалозі. Насамперед, дискусія має відбутися в громаді. Тому запрошуємо до обговорення та внесення пропозицій усіх охочих.

Олександр Городинець,
головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм УЖКГ